Nascuts per llegir
Nascuts per llegir: www.nascutsperllegir.org

Pàgina d'inici
  Us trobeu a: Promotors > Associació Catalana de Llevadores

Associació Catalana de LlevadoresAssociació Catalana de Llevadores
http://www.llevadores.org/ Recurs en finestra nova
Associació Catalana de Llevadores

L'Associació Catalana de Llevadores és una associació científica que representa a les llevadores de tota Catalunya. Actualment compta amb 550 sòcies i té una junta directiva composta pels següents càrrecs:


OBJECTIUS I FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES

 1. Fomentar i defensar els aspectes socials i professionals que corresponguin a les llevadores i d'acord amb les activitats que es contemplen en la Definició de la Llevadora acceptada per l'OMS i també de les Directives 80/154 i 80/155 de la Unió Europea, en el seu aspecte jurídic, deontològic, formatiu, de prestigi, cultural, científic i de recerca.
 2. Representar i defensar els interessos de l'Associació al marge de qualsevol ideologia política.
 3. Col-laborar en les diferents quëstions de caràcter acadèmic, com reformes de plans d'estudi, a l'ensenyament de post grau i a la recerca.
 4. Promoure i organitzar les activitats de formació contínua, mitjançant la realització de cursos, simposis, congressos i altres.
 5. Fomentar l'activitat investigadora promovent els treballs científics i professionals, així com la recerca sobre temes relacionats amb la professió de llevadora.
 6. Establir relacions amb la resta d'associacions, comissions i organitzacions nacionals i estrangeres i mantenir intercanvis tècnics, científics i culturals que afavoreixin el desenvolupament de la professió de llevadora i les cures de salut de la dona.
 7. Fomentar una relació constant entre els membres de l'Associació Catalana de Llevadores per intercanviar les experiències professionals i personals d'aquestes.
 8. Divulgar els treballs científics professionals mitjançant publicacions i col-laboracions en revistes idònies sobre aquesta matèria.
 9. Motivar per la participació de les llevadores en fòrums de discussió, grups de treball i comissions per innovar, progressar i millorar la professió.
 10. Mantenir contactes amb les entitats de Govern Català i els òrgans legislatius i administratius catalans per continuar amb el reconeixement de la professió de llevadora i assessorar en temes de salut sexual i reproductiva.
 11. Participar i col·laborar en organitzacions i activitats promogudes per altres entitats i la xarxa social de dones que segueixin la línia dels diferents objectius de l'Associació.
 12. Endegar i col·laborar en diferents projectes de recerca, així com els relacionats amb la millora de la salut materno infantil.

SERVEIS ASSOCIACIó CATALANA DE LLEVADORES

tornar a l'inici

pàgina modificada el dia 

Portada  |  Projecte  |  Promotors  |  Proves pilot  |  Materials  |  Altres projectes  |  FAQs
2005- © Nascuts per llegir | www.nascutsperllegir.org

XHTML 1.0 Transitional vàlid  CSS vàlid